Die Vegkop Gedenktuin is 'n nuwe goedbeplande ontwikkeling op die historiese Vegkop terrein.  Hierdie privaat begraafplaas is deel van die diens wat gelewer word aan die gemeenskap.

 

Persone van buite Heilbron mag ook hul geliefdes hier begrawe.  Vegkop beskik oor die dienste van 'n inwonende terreinbestuurder wat omsien na Vegkop en wat dit vir persone moonlik maak om hul geliefdes se grafte in veiligheid te besoek.

Vir meer inligting, ook die moontlikheid van die plasing van as waar verassing plaasgevind het, kontak ons gerus.